Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 28/1/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύναψης με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για «Ανάπτυξη Συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

2ο Περί προγραμματικής συμφωνίας για τη συμμετοχή των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA»»

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

3ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τάφρους προς Λιαντίνα  Τ.Κ. Ποταμιάς ΔΕ Φάριδος»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Γεώργιος Κονίδης

4ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Ανωγείων, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Πολοβίτσας Δ.Ε. Φάριδος»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Γεώργιος Κονίδης

5ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «κατασκευή τσιμενταυλάκων στην τ.κ. Μαγούλας»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

6ο Περί άρσης της διακοπής και παράτασης προθεσμίας του έργου «ανάπλαση πλατείας Καμαρών του Δήμου Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση α’ θμιας τριμελούς επιτροπής (για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή λόγω μεταδοτικών ασθενειών

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

8ο Περί αποδοχής παραίτησης μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης – Αντικατάσταση μελών

Εισηγήτρια η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

9ο Περί αποδοχής παραίτησης μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης – Αντικατάσταση μελών

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης