Δήμος Ευρώτα - Αγροτικά Θέματα.


Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς προς τον ΕΛ.Γ.Α. από τον παγετό της 9ης & 10ης Ιανουαρίου 2013 για τις Τ.Κ. Γράμμουσας & Βρονταμά του Δήμου Ευρώτα.

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς προς τον ΕΛ.Γ.Α.,  από τον ΠΑΓΕΤΟ της 9ης & 10ης Ιανουαρίου 2013, για την Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ και την Τ.Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ Δήμου Ευρώτα, λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης είναι τα παρακάτω:

Αντίγραφο ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/ εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. έτους 2012

ΑΦΜ

Aστυνομική ταυτότητα

Βιβλιάριο ΑΤΕ