Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Ευρώτα : Υπηρεσία αποκατάστασης πάσης φύσεως βλαβών

 

Για την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών (π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων) και την καλή λειτουργία του Ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας θα βρίσκεται:

ΔΕΥΤΕΡΑ:      Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ:          Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ:      Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΗ:      Δ.Ε. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δ.Ε. ΝΙΑΤΩΝ

Οι συμπολίτες μας πρέπει να συμμετέχουν ενημερώνοντας για τις οποιεσδήποτε βλάβες, είτε τους Προέδρους των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων, είτε τα δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ευρώτα.

 

                                                                    Ευχαριστούμε

 

                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                          κ.α.α.

                                                               Ηλίας Παναγιωτακάκος

                                                                     Αντιδήμαρχος