Νέο Δ.Σ για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας


Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία (χρόνος λήξης της παρούσας Δημοτικής Αρχής.


Αναλυτικότερα τα μέλη που απαρτίζουν το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:


    Αλειφέρη Παναγιώτα – Πρόεδρος (Δημοτική Σύμβουλος)
    Τσαφατίνου Κατερίνα – Αντιπρόεδρος (Δημοτική Σύμβουλος)
    Αποστολάκης Γεώργιος
    Γεωργουδή Ευαγγελία
    Καρυτσιώτη Καλλιόπη
    Κρητικού Μαρία
    Λάγγη Παναγιώτα
    Λεμπέση Κυριακή
    Μέμιτσας Δημήτριος
    Μιχαλόπουλος Μιχαήλ (Δημοτικός Σύμβουλος)
    Νικολινάκος Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
    Σπυριδάκος Βασίλιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
    Σταυράκου Μαρία
    Φούσιας Βασίλειος
    Ψαράκης Παναγιώτης