ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - Δ.Ο.Υ Μολάων


ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Οικονομικών - Γραφείο κ. Υπουργού

 

Μολάοι  14 Ιανουαρίου 2013

 

                                      ΘΕΜΑ : Κατάργηση Δ.Ο.Υ.

 

            Από σήμερα έκλεισε και η Δ.Ο.Υ. Μολάων με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια για τη σύσταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων και των γραφείων Δ.Ο.Υ, παρότι ο Δήμος μετά τον εκβιασμό της πολιτείας, εγγράφως έχει παραχωρήσει χώρο, για τη στέγασή τους.

            Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου, ταλαιπωρία και επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου μας, που θα πρέπει να μετακινούνται στη Σπάρτη, για όλες τις υποθέσεις τους, κάτι που ουδόλως φαίνεται να σας απασχολεί, διαφορετικά θα είχατε φροντίσει η λειτουργία των Γραφείων Δ.Ο.Υ. και των ΚΕΦ, να είχε προηγηθεί της μεταφοράς των Δ.Ο.Υ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ