Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ Παν. Πελοποννήσου


Η ΔΑΣΤΑ στο πλαίσιο των δράσεων του, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες. Η ημερίδα έχει θέμα «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας και θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2013 με ώρα προσέλευσης 14:00 στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητα Ζωής στην Σπάρτη, Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών.

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας - ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, αποτελεί δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης των φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά.

Κατά την ημερίδα οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των δομών ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα ενημερώσουν το κοινό της εκδήλωσης για τις δυνατότητες διασύνδεσης των φοιτητών και των νέων γενικότερα με την αγορά εργασίας μέσω των νεοϊδρυθέντων αυτών δομών του Πανεπιστημίου μας.