Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 16/1/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

2ο Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων άνω του ποσού των 5.869,41 ευρώ του άρθρου 16 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο  Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου θεάτρου», αναδόχου Μενέλαου Τζανετέα.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Γεώργιος Κονίδης

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «πλατεία Δ.Δ. Βασιλικής», αναδόχου Μενέλαου Τζανετέα.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Γεώργιος Κονίδης

7ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος», αναδόχου Αντωνίου Ηλιόπουλου.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Γεώργιος Κονίδης

8ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «διαμόρφωση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων», αναδόχου Εμμανουήλ Κουτράκου.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Γεώργιος Κονίδης

9ο Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για «ΕΛΕΓΧΟ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2ΟΥ, 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, 2ΟΥ ΓΕΛ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «εορταστικός στολισμός Δήμου Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

11ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την «καταπολέμηση κουνουπιών την τριετία 2013-2015»

Εισηγητής  ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

12ο Περί ονομασίας οδού στην πόλη της Σπάρτης προς τιμήν των ευεργετών Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη»

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Χρήστος Α.Πλειώτας

13ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί δικαιώματος βοσκής έτους 2013 ( καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων, περισσεύματος βοσκής και βεβαίωση καταλόγου κτηνοτρόφων)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσεως λαϊκής αγοράς οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί  Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής για την τήρηση της όλης διαδικασίας  για αναμόρφωση πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέου του  πρώην Δήμου Μυστρά, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθ. 316/2012 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός