Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Θανάση Δαβάκη για το Αεροδρόμιο Σπάρτης

Ενδιαφέρουσα πληροφόρηση για το Αεροδρόμιο Σπάρτης δίνει με έγγραφο του (4/1/2013) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, στο Λάκωνα βουλευτή κ. Θανάση Δαβάκη μετά από σχετικό αίτημα του.

Στην απάντηση του ο κ. Υπουργός αναφέρει στο Λάκωνα βουλευτή ότι το αεροδρόμιο Σπάρτης έχει επιλεγεί από το ΓΕΕΘΑ μεταξύ των εννέα ακινήτων του ΓΕΑ που προτείνονται για αξιοποίηση, από συνολικά εικοσιένα ακίνητα που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό.

Επισημαίνει δε ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η αξιοποίηση του αεροδρομίου, το ΓΕΑ θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες επιστροφής της έκτασης του αεροδρομίου στο Υπουργείο Οικονομικών, που έχει την κυριότητα της έκτασης, καθώς αυτή ανήκει κατά χρήση μόνον στην Πολεμική Αεροπορία και μόνο για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκε.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Πολεμική Αεροπορία δεν δύναται να παραχωρήσει απευθείας την έκταση του αεροδρομίου Λευκοχώματος Σπάρτης στον Δήμο Σπάρτης, από τη στιγμή που αποφασιστεί ότι δεν είναι στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό και επομένως εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο της παραχωρήθηκε η χρήση της έκτασης του από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον ο κ. Παναγιωτόπουλος ενημερώνει τον κ. Δαβάκη, ότι σε περίπτωση που το αεροδρόμιο παραμείνει στη χρήση της Πολεμικής Αεροπορίας τότε δύναται να εξεταστεί περαιτέρω η πιθανή προσωρινή παραχώρηση τμήματος του αεροδρομίου Σπάρτης, για τη δημιουργία αεραθλητικού κέντρου για τις ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας, υπό την εποπτεία πάντα της ΥΠΑ και με την καταβολή σχετικού μισθώματος που θα καθοριστεί από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, όπως άλλωστε προβλέπει και η σχετική νομοθεσία.