Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 28/12/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2011

&

1ο Περί διαγραφής οφειλών (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

2ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

3ο Περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης & μεταφορά εισπρακτέου υπολοίπου στην ΔΕΥΑ Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «προστατευτικό ανάχωμα στο ακίνητο δωρεάς Ν.Γουδέ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

6ο Περί καθορισμού τελών φωτισμού – καθαριότητας για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

7ο Περί απ΄ ευθείας ανάθεσης τμήματος εργασιών για την συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων-δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

8ο Περί απ΄ ευθείας ανάθεσης τμήματος της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων-δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

9ο Περί εγκρίσεως παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «οδοποιία στις τοπικές κοινότητες Αγόριανης και Λογγανίκου Δ.Ε. Πελλάνας αναδόχου Ι.Γομάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

10ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «οδοποιία Θεολόγου» αναδόχου Ηλία Τσάκωνα.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

11ο Περί εγκρίσεως 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον ιδιοκτησίας Ρουμελιώτη στην Τ.Κ. Πελλάνας»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

12ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «κατασκευή τουαλετών αίθουσας εκδηλώσεων τ.κ. Αγίας Ειρήνης»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

13ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια σκιάστρων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

14ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν.Γουδέ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

15ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αποκατάσταση ζημιών στο νεκροταφείο του Δ.Δ. Αμυκλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

16ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «διαμόρφωση προαύλιου χώρου 7ου δημοτικού σχολείου – 11ου νηπιαγωγείου Σπάρτης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αποκατάσταση ζημιών στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων της πόλης (μνημείο των 118, Κ/Φ Λεωνίδου κ.τ.λ.)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

18ο Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τάφρους προς Λιαντίνα Τ.Κ. Ποταμιάς Δ.Ε. Φάριδος»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος

19ο Περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013

Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

20ο Περί ανάκλησης της αριθ.184/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί παραχώρησης της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Παρορείου στο σκοπευτικό σύλλογο «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» - λήψη νέας απόφασης (σχετική η αριθ.18/2012 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Παρορείου)

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

21ο Περί αιτήματος Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης για παραχώρηση χρήσης υποδομών Ταϋγέτου

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

22ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ύδρευση τ.κ. Ανωγείων, Βασιλικής, Καμινίων και Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος

23ο Περί έγκρισης μελέτης (τευχών ανάθεσης) με τίτκο «μελέτη κλειστού αρδευτικού δικτύου Βαρικών, Ριβιώτισσας, Αγ.Κυριακής, Ριζάς, Βαφειού Δ.Σπάρτης» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης