Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Παρασκευή 28/12/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Παραχώρηση αίθουσας στο κτίριο του Τ.Σ. της Τ.Κ. Δαιμονιάς για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

2. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσης Τ.Κ. Λαχίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης ρέματος Κάκκαβου στη Δ.Ε. Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

4. «Περί του από αριθ. 2/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για την εξέταση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων του Δήμου Μονεμβασιάς».

Εισηγητής: κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6. Ανάκληση της 147/2009 ΑΔΣ τ. Δήμου Ασωπού, περί μελέτης ΣΧΟΟΑΠ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη Παναγιώτα.