Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου.


Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου : Καλούνται οι στρατεύσιμοι κλάσης 2016 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

H Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι από 2/1/2013 έως και 28/2/2013 καλούνται όλοι οι στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 1995 (κλάση 2016), να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.