Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Θανάσης Δαβάκης : Δρόμος Λεύκτρο - Σπάρτη Όλη η αλήθεια.

7/12/2012

Σειρά δημοσιευμάτων και φημών, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπήρξαν η αφορμή της συνάντησης του βουλευτή κ.Θανάση Δαβάκη με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΥΔΕ Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, από τους οποίους ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία του έργου Λεύκτρο-Σπάρτη.

Κατά τη συνεργασία του κ. Δαβάκη με τα στελέχη του Υπουργείου, διευκρινίστηκαν όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο.

Ειδικότερα: Στο τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη, μήκους 46χλμ. εκτελούνται εργασίες σε όλο το μήκος του τμήματος και έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 65% του Έργου. Είναι ολοκληρωμένα (με ασφαλτικές στρώσεις τα πρώτα 8 χλμ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Λεύκτρου. Το τμήμα μέχρι το 26ο χλμ της χάραξης (περιοχή Α/Κ Πελλάνας) έχει προχωρήσει σημαντικά.         

Εξάλλου έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος, ενώ εκκρεμούν αγωγές για την αποβολή ιδιοκτητών πού αρνούνται τη παράδοση των ιδιοκτησιών τους.

Από πλευράς αρχαιολογίας αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού της Ε΄ ´ΕΠΚΑ με αποτέλεσμα να εκκρεμούν αρχαιολογικές έρευνες σε πολλές θέσεις, παρότι απασχολούνται με δαπάνες του Έργου άνω των εκατό ατόμων, όπως αρχαιολόγοι, τεχνίτες και εργατικό προσωπικό.

Επίσης τα στελέχη της υπηρεσίας ενημέρωσαν το κ.Δαβάκη και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το έργο στη κατασκευή του.

Πιο συγκεκριμένα: Η προθεσμία ολοκλήρωσης του τμήματος Λεύκτρο-Σπάρτη ήταν η 3/9/2012 (54 μήνες από την έναρξη της Παραχώρησης η οποία έγινε στις 3-03-2008 ).Η προθεσμία αυτή όμως παρατάθηκε μέχρι τον Νοέμβριο 2013 λόγω έλλειψης απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών ανασκαφών. Επειδή οι καθυστερήσεις (λόγω απαλλοτριώσεων και αρχαιολογίας) εξακολουθούν να συμβαίνουν είναι προβληματική η δυνατότητα ολοκλήρωσης του Έργου μέχρι το τέλος του 2013.

Η καθυστέρηση αυτή θα οριστικοποιηθεί με την παράδοση των χώρων στην παραλλαγή του Ευρώτα σε μήκος 1,5 χλμ.  Στο τμήμα αυτό παρότι έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση από το καλοκαίρι του 2011 δεν είναι δυνατή η κατασκευή του Έργου λόγω άρνησης πέντε (5) ιδιοκτητών να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Η απαιτούμενη από τον Νόμο διαδικασία αποβολής καθυστέρησε λόγω απεργιών του Δικηγορικού Συλλόγου από τις αρχές του 2012. Τονίζεται ότι όλη η δικαστική διαδικασία (σύνταξη Εξωδίκων για την παράδοση των χώρων καθώς και σύνταξη των αιτήσεων για αποβολή προς το Πρωτοδικείο Σπάρτης) γίνεται από την Υπηρεσία Μελετών Κατασκευών λόγω υποστελέχωσης του Δικαστικού Γραφείου Σπάρτης του ΝΣΚ.

Εξάλλου, πρόσφατα εκδόθηκαν οι αριθμ. 281/2012 , 282/2012 και 283/2012 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Σπάρτης με τις οποίες δημιουργείται επικίνδυνο δεδικασμένο σε βάρος του Δημοσίου καθόσον η συντέλεση απαλλοτρίωσης ουσιαστικά παραπέμπεται μετά τον προσδιορισμό Οριστικής Τιμής Μονάδος από το Εφετείο και την αναγνώριση των δικαιούχων. Για τις αποφάσεις αυτές έχει ήδη κατατεθεί αίτημα ανάκλησης εκ μέρους του Δημοσίου το οποίο μετά από 3 αναβολές λόγω απεργίας των δικηγόρων θα συζητηθεί  την 11-1-2013 στο Πρωτοδικείο Σπάρτης.

Πέραν αυτών υπάρχει και πρόβλημα έγκαιρης παράδοσης των χώρων στις περιοχές αρχαιολογικών ανασκαφών. Κρίσιμο θέμα είναι η παράδοση της περιοχής Νεράκια (πριν από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πελλάνας). Αν η συγκεκριμένη περιοχή αποδεσμευτεί σύντομα από την Ε΄ ΈΠΚΑ Σπάρτης τότε θα είναι εφικτή η παράδοση του υποτμήματος Λεύκτρο – Α/Κ Πελλάνας (μήκους 32 χλμ) το Α! Εξάμηνο του 2013.

Ο κ. Δαβάκης ζήτησε από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες να εντείνουν τις προσπάθειές τους  για να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο νέο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και εξέφρασε την ελπίδα τα εμπόδια να ξεπεραστούν όσο το δυνατό συντομότερα για να υλοποιηθεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο.

Ο κ. Δαβάκης ζήτησε να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις περιοχές που εκτελούνται τα έργα κατασκευής, όπως π.χ στην περιοχή του Λογκανίκου, όπως επίσης να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι προτάσεις του Δήμου Σπάρτης για αλλαγές στο έργο που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά και στην βελτίωση της τοπικής οικονομίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά, την κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο του «Κοτιτσιάνη» και τις απαραίτητες εργασίες για την ενίσχυση των θεμελίων και τη διαπλάτυνση της γέφυρας του Μελίχοβου στα Βεργαδέικα.

Τα υπηρεσιακά στελέχη διαβεβαίωσαν τον κ. Δαβάκη ότι θα ληφθεί μέριμνα για να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν την διευκόλυνση πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής από και προς τις περιουσίες τους.