''Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική συνοχή και Απασχόληση''


Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα ''Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική συνοχή και Απασχόληση''