Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Το θέμα θα είναι :

Αξιοποίηση του Αεροδρομίου από το Δήμο Σπάρτης «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος