Δήμος Ανατολικής Μάνης.


Δωρεά 14 Η/Υ στο Γυμνάσιο - Λύκειο Αρεοπόλεως και ενός στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου

Με δεκατέσσερις Η/Υ, ευγενική δωρεά της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε, εξοπλίστηκε το Τμήμα Πληροφορικής του Γυμνασίου και Λυκείου Αρεοπόλεως.

Οι Η/Υ θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του εργαστηρίου των δύο σχολικών μονάδων συνεπικουρώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο το έργο εκπαιδευτικών και μαθητών Κάτι που τονίστηκε με έμφαση, τόσο από την Λυκειάρχη κα. Μιχαλέα Σταυρούλα όσο και τον καθηγητή του Γυμνασίου κ. Στεφανάκο Στέφανο, κατά την παράδοση του εξοπλισμού.


Οι Η/Υ παραδόθηκαν στις σχολικές μονάδες από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Β/ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης κα. Δρακουλάκου Ελένη, αφού η δωρεά εξασφαλίστηκε μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής στην εταιρεία.

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι ένας ακόμα Η/Υ δόθηκε από την ACCENTURE Α.Ε και στο Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, το οποίο με τη σειρά του θα το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου.

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ACCENTURE Α.Ε.  καθώς επίσης τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της κ. Σαμπατακάκη Κυριάκο για την ευγενική δωρεά των 15 Η/Υ.