Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης


Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης το Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) στις 24-07-2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:15

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο  Βράβευση πρωτευσάντων μαθητών του Δήμου μας στις Πανελλήνιες 2016-17.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2ο Περί Ανακήρυξης σε Επίτιμο Δημότη Δήμου Σπάρτης του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών  στην έδρα της Ιστορίας της Τέχνης και Ακαδημαϊκού στην έδρα Αρχαιολογίας – Μουσειολογίας κου Άγγελου  Δεληβορριά.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας  ασκουμένων μαθητών ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Καθορισμός  αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη  Μαθητείας  ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Σπάρτης κατά το σχολικό έτος  2017-2018»
Εισηγητής : κ. Χρίστος Πλειώτας

5ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος  Ηλεκτροφωτισμού  Κοινοχρήστων χώρων και πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας  του Δήμου Σπάρτης» με αυτοχρηματοδότηση  υπό την καθοδήγηση  και εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα.
Εισηγητής : κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί καθορισμού μισθωμάτων Εμποροπανήγυρης  Μυστρά 2017
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί επιβολής τελών Εμποροπανήγυρης Μυστρά 2017
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9o Περί εγκρίσεως της αριθ. 48/06-07-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού  Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης οικον. έτους 2016»
Εισηγητής:  κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

10ο Περί εγκρίσεως της αριθ. 50/6-07-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης  με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον.έτους 2017»
Εισηγητής:  κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

11ο Περί εγκρίσεως της αριθ. 57/17-07-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης  με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικον.έτους 2017»
Εισηγητής:  κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

12ο Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης και το ΣΕΓΑΣ  της 31ης Διεθνούς  Συνάντησης  Στίβου Ελλάδας -Κύπρου.
Εισηγητής : κ. Σάββας Βελισσάρης


13ο Περί ορισμού μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Σπάρτης ως υπολόγου για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής για τα έξοδα πληρωμής  της διοργάνωσης  της Διεθνούς  Συνάντησης  Στίβου Ελλάδας -Κύπρου.
Εισηγητής : κ. Σάββας Βελισσάρης

14ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ, ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ 2016»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο  Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής  του έργου : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης  Δ.Δ. Βλαχιώτη»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16οΈγκριση μελέτης και εκτέλεσης έργου «Τσιμεντροστρώσεις αδιαμόρφωτων πεζοδρομίων Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17Ο Έγκριση του πρακτικού  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  για την Υπηρεσία «Αμοιβές κτηνιάτρων»
Εισηγητής : κ. Δημήτριος Αποστολάκος

18ο  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της εργασίας με τίτλο :« Φιλοξενία ιστοσελίδων»
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

19ο Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σπάρτης στον τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE 2017
Εισηγητής : κ. Χρίστος Αλεξάκος

20o Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό LAKONIA MAGAZINE.
Εισηγητής : κ. Χρίστος Αλεξάκος

21o Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σπάρτης στην ετήσια έκδοση Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
Εισηγητής : κ. Χρίστος Αλεξάκος