Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης


Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης για εργοδότες εμπορικών επιχειρήσεων της Σπάρτης, για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β΄& Γ΄ κατηγορίας στις επιχειρήσεις τους.

Το κόστος για την πιστοποίηση κάθε επιχείρησης ανέρχεται στα 150 ευρω για την Β΄ κατηγορία με διάρκεια 35 ωρών και 50 ευρω για την Γ΄κατηγορία με διάρκεια 10 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

2731029409  & 2731025844