Λεωνίδας Γρηγοράκος - Αγροτικά θέματα.


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, πραγματοποίησε στις 21.11.2012 στη Βουλή παρουσία των Βουλευτών κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη, Ν. Αργολίδας – Γραμματέας Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ και Γκόκα Χρήστο, Ν. Άρτας  σύσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθηγητή κ. Αθ. Τσαυτάρη για τα θέματα που απασχολούν τις Ομάδες Παραγωγών & Οργανώσεις Εσπεριδοειδών.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν δυο βασικά θέματα:

Α) Το πρόβλημα με την προσβολή των εσπεριδοειδών από το ιό της tristetsas για το οποίο από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δηλώθηκε ότι:

Δόθηκε εντολή και έχουν ελεγχθεί το τρέχον έτος το σύνολο των φυτωριακών επιχειρήσεων της χώρας  που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό εσπεριδοειδών για τον ιό της tristetsas αλλά και παραγωγικών φυτειών (περίπου 7500 δείγματα). 

Έχει ήδη εγκριθεί και δαπανηθεί το πόσο των 150.000€  για την υποδομή και την εισαγωγή καθαρών μητρικών φυτών όχι μόνον απαλλαγμένων από την ίωση αλλά για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού εσπεριδοειδών, ώστε τα φυτά ή οι φυτείες που καταστρέφονται για τη μη επέκταση της ιώσεως να μπορούν να αντικατασταθούν με υγιή φυτά.

Αυτές τις μέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγή καθαρών φυτών από την Κύπρο και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την προσεχή άνοιξη για την παραγωγή και διάθεση απαλλαγμένων και πιστοποιημένων εμβολίων.

Σε κάθε περιοχή όπου μετά τον εντοπισμό της προσβολής γίνεται καταστροφή των μεμονωμένων δέντρων ή των φυτειών, και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης της ασθένειας, θα χορηγείται διαβατήριο για τη μεταφορά των εσπεριδοειδών για εξαγωγές ή την εσωτερική αγορά. Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται και το κόψιμο μαζί με τον καρπό μικρών πράσινων φύλλων. Επίσης θα επιτρέπεται η μεταφορά για εξαγωγές εσπεριδοειδών με μικρά πράσινα φύλλα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες δεν καλλιεργούνται εσπεριδοειδή όπως Ρουμανία, Ουκρανία.

Για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί σημαντική ζημιά στις φυτείες τους, δίνεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης μέσω του μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Β) Θέματα βελτίωσης παραγωγής εσπεριδοειδών για χυμοποίηση

Συζητήθηκε το θέμα της σύνδεσης της παραγωγής με τις καταβαλλόμενες ενισχύσεις και δηλώθηκε από πλευράς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 η χώρα μας έχει επιλέξει από το 2010 την πλήρη αποσύνδεση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών για χυμοποίηση με την Ενιαία Ενίσχυση. Όμως στα πλαίσια της υπό διαμόρφωσης Νέας ΚΑΠ 2014-2020 όπου με βάση το πρασίνισμα (greening) οι παραγωγοί για να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας (π.χ. ολοκληρωμένης διαχείρισης) και η σύνδεση της με τμήμα της Ενιαίας Ενίσχυσης. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει συζήτηση με τους φορείς ώστε να προκριθούν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση αυτής της διαδικασίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος εξέφρασε την ικανοποίησή του από τη συνάντηση αυτή και τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν και επιφυλάχθηκε να επανέλθει στα θέματα με νέες εκ του σύνεγγυς συζητήσεις και επικοινωνίες.