Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 5:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :«Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ψήφιση του Ν.4093/2012 και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013».

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.