Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι:

Σπάρτη, 15/11/2012

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται από πολίτες στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι τα Κ.Ε.Π. δεν εμπλέκονται στη διαδικασία εκτύπωσης και πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2013, καθώς και στη διαδικασία επιστροφής φόρου δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης. Εάν στη συνέχεια προκύψουν νέες οδηγίες, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.