Δήμος Μονεμβασίας


Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ναυαγοσώστη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν έως 14/7/2020 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας (τηλ. 2732360524).

Δέκα Εργάτες Πυρασφάλειας θα προσλάβει ο Δήμος Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών από 1/8/2020 έως 31/10/2020  για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας- πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, έως και την Τετάρτη 15/7/2020, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας (τηλ. 2732360524).

=====