Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 14/11/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού από Κεφαλάρι προς Άγ.Ιωάννη»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης 

2ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «κατασκευή βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

3ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις Τ.Κ. Πελλάνας οικισμού Παρδαλίου, Περιβολίων ΔΕ Πελλάνας», αναδόχου Παναγιώτη Μπορέτου

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος 

4ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία και τεχνικά έργα στην τ.κ. Ξηροκαμπίου»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος 

5ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Ανωγείων και Παλαιοπαναγιάς», αναδόχου Κων/νου Λαδά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος 

6ο Περί υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

7ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «οδοποιία Τ.Δ. Αγ.Ιωάννη – Αναβρυτής – Παρορείου,» αναδόχου Νεκταρίας Καούρη

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης  και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

8ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση προαυλίου πνευματικού κέντρου Καλυβίων Σοχάς και χώρου στη θέση Μοναστηριακό» αναδόχου Νικολάου Μάνη.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης 

9ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «εορταστικός στολισμός Δήμου Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης 

10ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος 

11ο Περί εκμίσθωσης δημοτικής εκτάσεως στη θέση Φτέρη της τοπικής κοινότητας Βασσαρά για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

12ο Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση ξυλοκατασκευών στο Δήμο μας από την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

13ο Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την ένταξη του Δήμου Σπάρτης στις Πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»

Εισηγήτρια η κ.Κωνσταντίνα Λυμπιωτάκου

14ο Περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού  γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

15ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

16ο Περί εκμίσθωσης του αριθ. 6 καταστήματος της δημοτικής αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

17ο Περί εκμίσθωσης του αριθ. 15 καταστήματος της δημοτικής αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

18ο Περί εκμίσθωσης του αριθ. 19 καταστήματος της δημοτικής αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

19ο Περί απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες σχετικά με τη συμμετοχή του Ν.Π. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης στη θεατρική έκθεση «Η αγωγή των Αρχαίων Σπαρτιατών» στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Σαλαμίνια 2012» - Έγκριση απόδοσης λογαριασμού

Εισηγητής  ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

21ο  Περί  έγκρισης εκδήλωσης «εορτή Οσίου Νίκωνος» - ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής απαιτούμενων προμηθειών.                           

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

22ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

23ο Περί  επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

24ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

25ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε εκτέλεση της αριθ.6/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης – ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

26ο Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη καταστήματος 5 της δημοτικής αγοράς (αίτημα Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

27ο Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη καταστήματος 8 της δημοτικής αγοράς (αίτημα Λέσχης Φωτογραφίας Σπάρτης)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός