Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου.


Τη Δευτέρα 12  Νοεμβρίου 2012 και ώρα 07:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Α. Ενέργειες –Παρεμβάσεις της  ΠΕΔ Πελοποννήσου

Προτάσεις – τροπολογίες – παρατηρήσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου για  τη συμπλήρωση και βελτίωση του Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης», ενόψει της κατάρτισης του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Β. Οικονομικά θέματα

Έγκριση δαπάνης ποσού 196,80€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανανέωση ονόματος (DOMAIN NAME) και χώρου φιλοξενίας (HOSTING) ανά έτος  του ιστότοπου της ΠΕΔ

Γ. Επιτροπές & Συμβούλια

- Περιφερειακού Επιπέδου

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου για τη συγκρότηση της Ομάδας Σχεδιασμού του Ε. Π. Πελοποννήσου της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

- Νομαρχιακού Επιπέδου

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του στο νέο Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίολκος» 

Γ. Παν προταθησόμενον