Δήμος Μονεμβασίας - Υποδομές.


Ο Δήμος Μονεμβασίας στις 23/10/2012, προέβη στη δημοπράτηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου», προϋπολογισμού 3.018.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή συστημάτων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, καθώς και η κατασκευή των έργων διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων για τους παραλιακούς οικισμούς Πλύτρα και Καραβοστάσι της Δ.Ε. Ασωπού.