ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - Υποδομές


Ο Δήμος Μονεμβασίας στις 16/10/2012, προέβη στη δημοπράτηση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η κατασκευή του Νηπιαγωγείου καθώς και των άλλων σχολικών υποδομών που πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα, εντάσσεται στο σχεδιασμό του Δήμου για τη βελτίωση των υποδομών στο χώρο της παιδείας.

Επίσης,

Ο Δήμος Μονεμβασίας στις 30/10/2012, προέβη στη δημοπράτηση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013.

Η Δημοτική Κοινότητα της Νεάπολης με την υλοποίηση του έργου αυτού, αποκτά ιδιόκτητο Νηπιαγωγείο, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.