Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ


Πρόσκληση Ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για την υπογραφή συμβάσεων.

 

Την Πέμπτη 1/11/2012, καλούνται οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, να παρευρεθούν στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, στην Σπάρτη στις 17:00, για την Έναρξη του Προγράμματος και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων απασχόλησης.

Είναι απαραίτητη, η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της Κάρτας Ανεργίας σε πρωτότυπη μορφή , αλλά και σε ευκρινή αντίγραφα .

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» το οποίο υλοποιείται από την «ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση» με Συμπράττοντα φορέα την «Αναπτυξιακή Ανώνυμο Εταιρία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00)

Ιστοσελίδες: www.ngodiastasi.gr