Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σπάρτης - 18/7/2018


ΔΕΥΑΣ : Aίτημα χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»


Αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος I" υπέβαλε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σπάρτης για να βελτιώσει τα δίκτυα ύδρευσης της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε τα έργα είναι :

- Κατασκευή νέου Υδραγωγείου Σπάρτης από πηγές Τρύπης, συνολικού προϋπολογισμού 2.061.250 ευρώ.
- Βελτίωση ύδρευσης Μυστρά, συνολικού προϋπολογισμού 603.750 ευρώ.
- Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Καλυβίων Σοχάς, συνολικού προϋπολογισμού 335.000 ευρώ.

======