ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 23/10/2012 σε περιοχές του Δήμου Ευρώτα. Δείτε τις περιοχές αναλυτικά.

Διακοπή ρεύματος την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 σε Αγ. Ταξιάρχες, Αστέρι, Έλος, Λεήμονα και Σκάλα από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.