Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 24/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί επιβολής-αναπροσαρμογής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

2ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «Κατασκευή θυρών αποθήκης στην Τ.Κ. Καρυών»

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη 

3ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Παρορίου και πεζοδρομίου προς Αγ.Ιωάννη»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης 

4ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μαγούλας»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης 

5ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας σκιάστρων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος 

6ο Περί τροποποίησης της αριθ.462/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο»

Εισηγητής ο κ.Κων/νος Φερδιανάκης

7ο Περί εγκρίσεως της αριθ.49/10-10-2012 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «περί 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

8ο Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης συνεδρίου με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο κυρίως κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους» – ψήφιση πιστώσεως – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

9ο Περί  εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28η Οκτωβρίου – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

10ο Περί συμπλήρωσης της αριθ.429/19-09-2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.   

Εισηγήτρια η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

12ο Περί αιτήματος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για παραχώρηση χρήσης χώρου.

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος