Κώστας Πανδής : Eπιστολή στον Υπουργό Παιδείας.


O κ. Κώστας Πανδής

 

Πανδής : Eπιστολή  στον Υπουργό Παιδείας για το παράρτημα του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Σπάρτη.

 

Προς κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αθήνα

 

19/10/2012

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Επιθυμούμε με τη παρούσα να σας καταστήσουμε κοινωνό των προσπαθειών, των αγώνων αλλά συνάμα και των προτάσεων μιας ολόκληρης κοινωνίας, προτάσεων διαπνεόμενων από το πνεύμα της αντικειμενικότητας και του ορθολογισμού.

Διαχρονικά, και σχεδόν ανεξάρτητα από πολιτικούς κύκλους, με βάση το σύνολο των ανά κάτοικο δημοσίων επενδύσεων, κατέτασσαν τη Λακωνία στη 44η θέση μεταξύ των 52 νομών της χώρας. Η θέση της Λακωνίας τής προσέδιδε χαρακτηριστικά μιας παραμεθορίου περιοχής που, σε αντίθεση με την Μακεδονία ή ακόμη και με την Ήπειρο, στερείτο μιας ενδοχώρας καθώς και σημαντικών αναπτυξιακών έργων υποδομής.

 Η υπέρβαση των συνθηκών αυτών συγκριτικής απομόνωσης προϋπέθετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των υποδομών στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή ανάπτυξης οδήγησε στη δημιουργία νέων οδικών αξόνων με κορυφαίο αυτό του Λεύκτρου-Σπάρτης, αλλά και τη δημιουργία σημαντικότατων έργων θαλάσσιας διασύνδεσης όπως αυτό του υλοποιούμενου λιμένα του Γυθείου. Ταυτόχρονα η ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω της εξαιρετικά καινοτόμου και επιτυχημένης για τα ελληνικά δεδομένα

Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής,  καθώς  και του Παραρτήματος του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Σπάρτη, με το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ήλθε να αποτελέσει το αναπόσπαστο κομμάτι στην αναπτυξιακή αυτή σύνθεση.

Τόσο η Πανεπιστημιακή Σχολή όσο και το Παράρτημα του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Σπάρτη αποτελούν έργα για τα οποία όλοι οι Λάκωνες αγωνίστηκαν, αγκάλιασαν και στήριξαν με θέρμη.

Συγκεκριμένα το Παράρτημα του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στη Σπάρτη στεγάζεται σε κτίριο που ανεγέρθηκε με δωρεά της οικογενείας Βαλιώτη, χωρίς να επιβαρύνει στο ελάχιστο το Δημόσιο. Το αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής δωρεάς ήταν να δημιουργηθεί, όπως προκύπτει και από την υποβληθείσα προς τη Δ/νση Πολεοδομίας της Ν.Α. Λακωνίας τεχνική έκθεση του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ένα κτιριακό συγκρότημα που υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Ταυτόχρονα το Παράρτημα αυτό αναδείχθηκε στην κορωνίδα του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, από πλευράς επιλογής του από υποψηφίους φοιτητές. Σήμερα αποτελεί το πρώτο και με διαφορά τμήμα του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε αριθμό επιτυχόντων. Η τοπική οικονομία επένδυσε σημαντικά ποσά γύρω από αυτό το νέο πλέγμα της Ακαδημαϊκής δραστηριότητας σε τέτοιο βαθμό, ώστε η υπερπροσφορά από μέρους της τοπικής οικονομίας να καθιστά εξαιρετικά χαμηλό το κόστος διαβίωσης των φοιτητών μας.

Όσοι ορθολογικά, αντικειμενικά και χωρίς υστερόβουλες σκέψεις συνεκτιμούν τη σχέση κόστους λειτουργίας και απόδοσης του Παραρτήματος αυτού, διαπιστώνουν ότι αυτό λειτουργεί σαν πραγματικός πολλαπλασιαστής σε επίπεδο Λακωνικής Οικονομίας, τα οφέλη δε του Δημοσίου είναι κατά πολύ πολλαπλάσια του όποιου κόστους του. Άλλωστε, η Πολιτεία χαράσσει άξονες στρατηγικής ανάπτυξης, η αγορά ανταποκρίνεται, η Πολιτεία στηρίζει της επιλογές της, επιπροσθέτως δε όταν οι επιλογές αυτές αποδεικνύονται σωστές και δεν οδηγεί την αγορά σε στραγγαλισμό.

Καταγράφοντας της πραγματικότητα της Λακωνικής Οικονομίας θα θέλαμε να σας καταδείξουμε, επίσης, το γεγονός πως όλες οι αναλύσεις της εξέλιξης των δραστηριοτήτων στη Λακωνία γενικά και στην ευρύτερη Σπάρτη ειδικά, συγκλίνουν στην τάση ανάπτυξης του Δευτερογενούς και του Τριτογενούς Τομέα, που συνδέεται με την αγροτική παράδοση του Νομού έντονα συνδεόμενη σήμερα με τη βιολογική γεωργία και τα προϊόντα ποιότητος, είτε για τη μεταποίησή τους, είτε για την διαλογή-συσκευασία και προώθηση στις νέες αγορές των μεγάλων πόλεων της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ΗΠΑ, περιοχών αξιόλογης ζήτησης αυτού του τύπου παραγωγής.

Κύρια συστατικά αυτών των προσπαθειών αποτελούν η ενεργός συγκρότηση αλλά και η τοπική παραγωγική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις βαθμίδες παραγωγής και διοίκησης. Οι εξειδικευμένες – αντί για γενικής φύσης – αυτές υπηρεσίες αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων κατά δραστηριότητα τεχνικών γνώσεων και την προετοιμασία κατάλληλης επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, περιλαμβάνουν την κατάλληλη αξιοποίηση προηγμένης τεχνογνωσίας και τη διαχειριστική υποστήριξη ικανοτήτων για τη δυναμική και διατηρήσιμη προώθηση εξαγωγών σε διαφοροποιημένες αγορές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω περιγραφέντων, σε συνδυασμό με το στρατηγικό σχεδιασμό για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών, πιστεύουμε πως είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες για το επόμενο βήμα, αυτό της δημιουργίας ενός ακόμα τμήματος στο Παράρτημα Σπάρτης του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας πέραν του ήδη υπάρχοντος, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών θα δημιουργεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον τμήμα, έτσι ώστε συγκεντρώνοντας τη γνώση αυτή, να μπορεί να στηρίξει τον ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ προσανατολισμό των επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι η αναγκαία αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της νέας Ελληνικής Οικονομίας δεν μπορεί να γίνει με παλιά κριτήρια, τα οποία κατ΄ ένα μεγάλο μέρος τους περιχαρακώνονται σε μία στείρα συγκέντρωση, αλλά με τη δημιουργία πολλαπλασιαστών μικρού κόστους, μεγάλης, όμως, αποδοτικότητας τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για την εθνική οικονομία. 

Οι Λάκωνες δεν μεμψιμοιρούμε, δεν επιδιώκουμε πηγές με τη μορφή εισοδηματικής ροής χρημάτων, αλλά διεκδικούμε τα εργαλεία που επιβάλει η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.

Με την πεποίθηση ότι στο πρόσωπό σας θα έχουμε ένα πολύτιμο συμπαραστάτη στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια, αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΔΗΣ