Επιμελητήριο Λακωνίας


Διακοπή έκδοσης για το "Βήμα Ανάπτυξης" του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του πως σε πρόσφατη συνεδρίασή του, συζητώντας εκτενώς τις νέες οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει η Επιμελητηριακή κοινότητα και συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Λακωνίας μετά το κούρεμα των αποθεματικών του, προέβη σε μια σειρά από αποφάσεις προκειμένου να μειωθούν τα έξοδά του, ώστε να μπορεί να παρέχει τις βασικές υπηρεσίες προς τα μέλη του και να διατηρήσει τις βασικές του υποδομές.

 

Η κατάργηση της έκδοσης του περιοδικού «Βήμα Ανάπτυξης» κρίθηκε ως απαραίτητη λόγω του μεγάλου κόστους έκδοσης αλλά και αποστολής μετά την κατάργηση της ατέλειας.

 

Το Επιμελητήριο, θέλοντας να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης προς τα μέλη του και επιδιώκοντας την ανεύρεση οικονομικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, θα εμπλουτίζει καθημερινά την ιστοσελίδα του www.lcci.gr με υλικό. Επίσης, παρακαλεί όπως κάθε μέλος, με αίτησή του, δηλώσει στο Επιμελητήριο την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) για να λαμβάνει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που το αφορούν.