Δήμος Μονεμβασίας - Τεχνικά θέματα


Αναδιοργανώνεται το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Μονεμβασίας.

Με στόχο την οργάνωση του Τμήματος Πολεοδομίας αλλά και σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας, καθορίστηκε εκ νέου το πλαίσιό του.

Αφορά τις ημέρες και το ωράριο λειτουργίας για το κοινό και τους μηχανικούς, τη λειτουργία ειδικού χώρου ενημέρωσης στην Διοικητική ιστοσελίδα του Δήμου, τους τρόπους και τα μέσα επικοινωνίας με το τμήμα κλπ.

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός Τμήματος Πολεοδομίας το οποίο θα λειτουργεί με κανόνες και πρόγραμμα, βοηθώντας την κοινωνία και δείχνοντας σεβασμό στον πολίτη.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Προϊστάμενο καθώς και τους υπάλληλους του τμήματος. Στην συνάντηση καθορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω:

Οι ημέρες που η υπηρεσία θα δέχεται το κοινό είναι Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή, 7:00 – 13:30. Την Πέμπτη το Τμήμα θα παραμένει κλειστό για το κοινό. Αιτήσεις την ημέρα εκείνη θα γίνονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.

Οι Μηχανικοί του Τμήματος δέχονται κάθε Δευτέρα-Τρίτη-Παρασκευή 9:00 – 13:30 και τις ίδιες ημέρες γίνεται έλεγχος φορολογικών. Η Τετάρτη ορίζεται ως ημέρα αυτοψιών και συνεδρίασης Επιτροπών.

Από την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 σε ειδική θέση στην ιστοσελίδα του Δήμου θα γίνεται ανάρτηση του εβδομαδιαίου προγράμματος του τμήματος το οποίο θα ενημερώνεται κάθε Παρασκευή. Σε αυτό θα φαίνονται τα ημερήσια θέματα με τα οποία θα ασχολείται η υπηρεσία. Τα προς εξέταση θέματα θα ελέγχονται με αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι Μηχανικοί μπορούν να  προσέρχονται την ημέρα εξέτασης του θέματος τους, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, ενώ θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Παρακαλούνται οι κ. Μηχανικοί να ενημερώσουν εάν επιθυμούν με email στην διεύθυνση ydom@monemvasia.gr, την προτεραιότητα των θεμάτων που θέλουν να εξεταστούν, καθώς επίσης και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Ορίζεται υπεύθυνη αρχείου η κ. Αννούση Θένια η οποία απαντάει στο τηλέφωνο 2732 3 60591. Όσοι Μηχανικοί ή ιδιώτες επιθυμούν αντίγραφα από φάκελο του αρχείου μπορεί να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά η με fax 2732 3 60591 . Η υπεύθυνη αρχείου θα τους ενημερώνει για την ημέρα προσέλευσης, προκειμένου να πάρουν αντίγραφα.