Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 17/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «οδοποιία Τ.Κ. Άρνας» της Δ.Ε. Φάριδος

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ. Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Νικήτας Βλάχος 

2ο Περί  εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «επέκταση δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Καρυών», αναδόχου Γ.Βίλλια- Ι.Ντόβολου Ο.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης

3ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία στις τοπικές κοινότητες Γεωργιτσίου, Αλευρούς της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας», αναδόχου Ειρήνης Κουκούτση.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ. Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Ευστράτιος Βέργαδος 

4ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Μιχαήλ Μητρόπουλου.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ. Απόστολος Σκρεπέτης και κ. Ιωάννης Ατσάλας 

5ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Μανουσακείου Μουσείου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

6ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοινοτικής βιβλιοθήκης στην Τ.Κ. Καρυών», αναδόχου Μιχαήλ Ζέππου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης

7ο Περί άρσης της διακοπής εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων του Δήμου Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

8ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία δημοτικών διαμερισμάτων και συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. και οικισμών», αναδόχου Νίκωνα Μόρφη.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

9ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και εξωραϊσμός Α’ Νεκροταφείου», αναδόχου Ηλία Βαχαβιώλου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

10ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας  «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

11ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής «προμήθειας ειδών και ανταλλακτικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μυστρά»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

12ο Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου «γήπεδο Λογγάστρας»

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης και ο κ. Μάριος Τζωρτζάκης 

13ο Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφενείου με τμήμα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επί ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης 

14ο Περί έγκρισης σύναψης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου επί της οδού Δωριέων 11 – Σπάρτη, από την Π.Ε.Δ. στο Δήμο Σπάρτης και περαιτέρω παραχώρηση αυτού από το Δήμο Σπάρτης στο  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών».

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

15ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος 

16ο Περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού μηχ/σης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Βέργαδος 

17ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών για την εκτέλεση του έργου «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τάφρους προς Λιαντίνα Τ.Κ. Ποταμιάς Δ.Ε. Φάριδος»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Σκρεπέτης

18ο Περί ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης σχολικών μονάδων.

Εισηγητής ο κ. Ευστράτιος Κοκκορός

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός

20ο Περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής έτους 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός

21ο Περί επιβολής τέλους και καθορισμού ενιαίου συντελεστή ΤΑΠ από 1-1-2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός

22ο Περί διαγραφής οφειλών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός

23ο Περί εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 11 καταστήματος της δημοτικής αγοράς.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός