Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος"


Ανοίγει πανιά η νεοσύστατη Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας

«Χείλων ο Λακεδαιμόνιος»


Η Ένωση δημιουργήθηκε με σκοπό να συσπειρώσει και να αναδείξει τους Λάκωνες και τις Λάκαινες πνευματικούς και εικαστικούς δημιουργούς, εντός και εκτός Λακωνικής γης.

Έτσι μετά την ιδρυτική συγκέντρωση και την επίσημη αναγνώριση και δημοσίευση του Καταστατικού της προέβη πριν λίγες ημέρες στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η συμμετοχή των ιδρυτικών μελών ήταν σημαντική αφού μάλιστα πολλοί έφτασαν στη Σπάρτη για την Γ.Σ. από κάθε γωνιά του τόπου μας.

Τις επόμενες μέρες τα νέα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρία τους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης και συγκροτήθηκαν σε Σώμα, ομόφωνα ως εξής:

Βασίλειος Βλαχάκος, πρόεδρος

Γεώργιος Ατσαβές, αντιπρόεδρος

Μεταξία Παπαποστόλου, γενική γραμματέας

Γεώργιος Δημακόγιαννης, ταμίας και

Νικόλαος Κουφός, Χρήστος Μακρής, Άννα Τραγά-Πούλστρα, μέλη.

Στην πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ανταλλαγή απόψεων και εκφράστηκαν από όλα τα μέλη του σκέψεις για προγραμματισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων, με σκοπό την παρουσία της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας στα πολιτιστικά και κοινωνικά μας δρώμενα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης αποτελούν οι Ευάγγελος Μητράκος και Ουρανία Μπούρτζινου.