Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


 

Ρουπακιώτης σε Δαβάκη : Δεν καταργείται το Πρωτοδικείο Γυθείου

 9/10/2012

«Δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κατάργηση του Πρωτοδικείου Γυθείου» ενημερώνει με έγγραφο του στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ρουπακιώτης, απαντώντας σε σχετική Παρέμβαση του κ. Δαβάκη.

Ο Λάκωνας Βουλευτής με αφορμή σχετικές προτάσεις δικαστικών που έκαναν λόγο για κατάργηση του Πρωτοδικείου Γυθείου, όπως αυτή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών κ. Γεωργίου Μικρούδη, ζητούσε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να δεσμευθεί για την μη κατάργηση του Πρωτοδικείου Γυθείου, που εξυπηρετεί δικαστικά το σύνολο σχεδόν της Νότιας Λακωνίας.

Ο κ. Δαβάκης είχε επισημάνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πως το  Πρωτοδικείο Γυθείου, αποτελεί νευραλγική δικαστική υπηρεσία που εξυπηρετεί ολόκληρη τη Νότια Λακωνία, τονίζοντας πως γι αυτό το λόγο η συνέχιση της λειτουργίας του αλλά και η περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση του με προσωπικό, πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη.

Στην απάντηση του ο κ. υπουργός ενημερώνει τον κ. Δαβάκη, ότι η ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση των δικαστηρίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και  Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αν πρόκειται για Εφετείο ή τη γνώμη της Ολομέλειας του οικείου Εφετείου αν πρόκειται για άλλο δικαστήριο. Κατόπιν τούτου, ο κ. Ρουπακιώτης επισημαίνει, πως σε καμία περίπτωση δεν κινείται η διαδικασία συγχώνευσης ή κατάργησης δικαστικής αρχής, με αφορμή σχετική πρόταση δικαστικού λειτουργού.

Όσον αφορά την περαιτέρω ενδυνάμωση και ενίσχυση με προσωπικό του Πρωτοδικείου Γυθείου, που αποτελούσε και το δεύτερο σκέλος της παρεμβάσεως του κ. Δαβάκη, ο κ. Υπουργός αναφέρει στην απάντηση του ότι μετά την 1η /11/2011, λόγω αποχώρησης υπαλλήλων από την ενεργό υπηρεσία, έχει προκύψει στο Πρωτοδικείου Γυθείου μία κενή θέση του Κλάδου των Γραμματέων. Άλλες κενές οργανικές θέσεις δεν υφίστανται μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση των υφιστάμενων κενών οργανικών  την 31η /10/2011 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός αναφέρει ότι σήμερα υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Γυθείου τρεις υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων, εκ των οποίων μία έχει καταθέσει αίτηση απόσπασης, μία υπάλληλος του κλάδου Δακτυλογράφων, η οποία έχει καταθέσει αίτηση μετάθεσης και μία υπάλληλος του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων. Βάσει του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ο κ. Υπουργός τονίζει ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Γυθείου δύνανται να καλυφθούν με μετάταξη ή μετάθεση, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

Όμως επί του παρόντος, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  δεν εκκρεμεί καμία αίτηση μετάθεσης για το Πρωτοδικείο Γυθείου, προκειμένου να υποβληθεί και να εξετασθεί αρμοδίως από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.