Συνεδρίασε ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.


 

Στις 4-10-2012 στην Τρίπολη στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω σημαντικά θέματα :

 

1). Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στη συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε:

 Α). Να σταλεί επιστολή στο ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Αγγελάκα Μανώλη και στην ΚΕΔΕ, στην οποία θα γίνεται σαφές ότι οι Δήμοι δεν έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά η διαχρονική απουσία πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων και οι καθυστερήσεις όσον αφορά την οριστική λύση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει την αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο θέμα.

Β). Θεώρησε ως  θετική ενέργεια την απόφαση του ΥΠΕΚΑ να αποδεχτεί την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το μεταβατικό στάδιο διαχείρισης των απορριμμάτων με κομποστοποίηση, ανακύκλωση και δεματοποίηση των RDF. Δεν κατανοεί όμως την καθυστέρηση από το ΥΠΕΚΑ της διάθεσης του αναγκαίου ποσού που απαιτείται για την αγορά ή την  ενοικίαση των μηχανημάτων.

Γ). Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν διαφωνεί  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά θεωρεί  ότι οι καθυστερήσεις εντείνουν την δραματική κατάσταση που παρουσιάζεται στη διαχείριση απορριμμάτων σήμερα στους Δήμους και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

2). Εξέταση αιτήματος του Δημάρχου Νεμέας κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου

Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρόταση του Δημάρχου Νεμέας κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου, ο οποίος  αναφέρθηκε στην απόφαση του Δημοτικού του  Συμβουλίου, αποφάσισε να μην συμπεριληφθεί η Νεμέα στις προτεινόμενες περιοχές της προσωρινής χωροθέτησης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και να τροποποιηθεί η πρόταση η οποία έχει σταλεί στο ΥΠΕΚΑ ως προς το σκέλος αυτό.

3). Ενημέρωση σχετικά με την επιστολή του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Μπούρα Παναγιώτη προς τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Η τραγική κατάσταση που παρουσιάζεται στη διαχείριση των απορριμμάτων στους Δήμους, οδηγεί πολλές φορές σε φαινόμενα ανεξέλεγκτης διάθεσης. Για τον λόγο αυτό ο ΦΟΔΣΑ θεωρεί θετική ενέργεια τη δέσμευση του Δήμου Τρίπολης, ότι μετά την έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης Επιπτώσεων και τη λειτουργία του χώρου, το πρώτο φορτίο που θα δεχθεί θα είναι από την περιοχή της Μεγαλόπολης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση του προβλήματος.