Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Γιάννης Ρίτσος"


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                         

"ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ"                                                                

 

Μολάοι, 04/10/12

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Συλλόγου

 

Θέμα: «Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με την αξιολόγηση.»

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να καταθέσει τις απόψεις της και να συνεισφέρει «ενεργά» συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που αφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου καθώς και του έργου των εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. « Γιάννης Ρίτσος»  σας εφιστά την προσοχή, διότι α) Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, β) Η ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση που θέλει να έχει το Υπουργείο Παιδείας δεν αποσκοπεί στη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, γ) Δεν κατοχυρώνεται η «ανωνυμία» των συναδέλφων που το συμπληρώνουν.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην απαντήσουν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, καθώς ως κλάδος έχουμε καταθέσει την αρνητική μας στάση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι σαν να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο και με την άδειά μας :  

1) Να προχωρήσουν σε απολύσεις,

2) Να εφαρμοστεί η διαδικασία της εργασιακής εφεδρείας,

 3) Να καθιερωθεί και να συνδεθεί η αξιολόγηση με τη βαθμολογική και μισθολογική στασιμότητα,

4) Να μας ελέγχει μια ανεξάρτητη αρχή που δε γνωρίζουμε ποια είναι, ποιοι θα τη στελεχώσουν και ποια τα κίνητρά της.

Αντιδρούμε και αδιαφορούμε απέναντι στο ξαφνικό τους «ενδιαφέρον», επειδή δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη μη διεξαγωγή του ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή, τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τους συναδέλφους σε κάθε σχολική μονάδα να υποχρεώνονται σε υπερωρίες χωρίς να αμείβονται γι’ αυτές, την οικονομική εξαθλίωση του κλάδου, την έλλειψη γενικότερων υποδομών εκπαίδευσης, τους μηδενικούς διορισμούς και τους πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε αναμονή για το αν θα εργαστούν και πότε ή αν θα μείνουν άνεργοι.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                         ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ