Δήμος Σπάρτης : Γραφείο του Δημότη.


Ο Δήμος Σπάρτης, στην προσπάθεια του να επιτύχει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του δημότη στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει, λειτουργεί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2012 το Γραφείο του Δημότη.

Ο δημότης, καλώντας τον πενταψήφιο αριθμό 15460 (αστική χρέωση), θα μπορεί να γνωστοποιεί και να υποβάλλει στο Γραφείο του Δημότη, οποιοδήποτε παράπονο, πρόβλημα ή αίτημα που χρειάζεται άμεση επίλυση.

Όλα τα παράπονα, προβλήματα ή αιτήματα που θα υποβάλλονται θα καταγράφονται και στην συνέχεια θα παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και επίλυση.

Το Γραφείο του Δημότη, θα παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισης και επίλυσης των αιτημάτων και θα ενημερώνει ανάλογα τον ενδιαφερόμενο δημότη.


Πρόκειται για ακόμα μία έμπρακτη απόδειξη της ειλικρινούς προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σπάρτης για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση προς τον πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των δημοτών.