Ο Θανάσης Δαβάκης για το θέμα της Νοσηλευτικής Σπάρτης.


Θανάσης Δαβάκης : Ισότιμος πλέον ο τίτλος του Τμήματος Νοσηλευτικής Σπάρτης με τις υπόλοιπες Σχολές Νοσηλευτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17/9/2012 

Με συνεχείς Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ο βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης ζητούσε την υπαγωγή του Τμήματος της Νοσηλευτικής Σπάρτης, στον κατάλογο με τις αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολές Νοσηλευτικής, κατοχυρώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της.

Ως αποτέλεσμα των Κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων του Λάκωνα βουλευτή η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑΕΕ), ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθεί και το Τμήμα Νοσηλευτικής Σπάρτης, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Παράρτημα της υπ αριθμόν 2005/36/ΕΚ κοινοτικής οδηγίας που περιλαμβάνει τις  αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχολές Νοσηλευτικής, που εντάσσονται σε καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης.

Επιπλέον ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος με έγγραφο του ενημερώνει το Λάκωνα βουλευτή, ότι το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της καταγραφής και ελέγχου των ελληνικών τίτλων νοσηλευτικής που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτόματης αναγνώρισης, συμπλήρωσε εκ νέου τον πίνακα 5.2.2 του Παραρτήματος V προσθέτοντας και τον τίτλο που χορηγεί και το Τμήμα Νοσηλευτικής Σπάρτης. Τούτο σημαίνει ότι πλέον οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής Σπάρτης δεν κωλύονται να τύχουν επαγγελματικής αναγνώρισης σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από μέρους του Υπουργείου Παιδείας καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαταστάθηκε μια αδικία που υπήρχε σε βάρος του Τμήματος Νοσηλευτικής Σπάρτης αλλά και των αποφοίτων του. Πλέον με την υπαγωγή και του Τμήματος Νοσηλευτικής Σπάρτης στον πίνακα 5.2.2 του Παραρτήματος V της 2005/36/ΕΚ κοινοτικής οδηγίας, ο τίτλος που χορηγεί το Τμήμα μπαίνει σε καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξασφαλίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος.