ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΕΜΠΤΗ 13/09/2012 από ώρας 08:00 έως 12:00, στην περιοχή Αγ. Κυριακή και από 10:00 μέχρι 14:00 στην Ριβιώτισσα. Επίσης, από ώρας 07:30 έως 09:30 στις παρακάτω περιοχές: Ανω Μαγούλα, Αγ.Ειρήνη Βάρσοβα, Λογγάστρα, Βορδώνια, Καστόρι, Περιβόλια, Αλευρού, Πελλάνα, Παρδάλι, Γεωργίτσι, Αγόριανη, Λογγανίκο, Κυπαρίσσι  κλπ.

Επίσης,

θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Παρασκευή 14/9/2012 από ώρας 08:00 έως 11:00 στις παρακάτω περιοχές: Τραπεζοντή, Ξηροκάμπι, Δάφνη, Παλαιοχώρι, Κυδωνίτσα, Κουμουστά και από ώρα 12:00 μεχρι 15:00 στις παρακάτω περιοχές Ανώγεια, Παλαιοπαναγιά, Τόριζα, Σωτήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η επανατροφοδότηση σε όλες τις ημέρες θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.