Μήνυμα Ανδρεάκου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.