ΟΓΑ - Δωρεάν παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου.


Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 0209 – ΚΕΠ 0440 ) του Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων έτους 2012, όπως αυτά καθορίστηκαν με την απόφαση του αν. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αριθ. 25572/442/5-12-2011 (ΦΕΚ 2902/Β’/21-12-2011), θέτει σε εφαρμογή την υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν παροχής 100.000 Εισιτηρίων Θεάτρου  από 27-8-2012.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι

3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

4. Επιζώντες (χήρες-ορφανά) που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ θεωρημένο και σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2010 και μετά) δεν δικαιούνται Δελτίου Θεάματος

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α) Βιβλιάριο Υγείας Ο.Γ.Α. , θεωρημένο- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών, προκειμένου να εισαχθεί ο ορθός ΑΜ ΟΓΑ.

γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ) Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ- χήρες ή και ορφανά, θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

Τα Δελτία Θεάματος και μέχρις εξαντλήσεώς τους θα διανέμονται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα Δελτία Θεάματος από οποιοδήποτε ΚΕΠ και όχι κατ’ ανάγκη από αυτό του τόπου διαμονής τους.

Με κάθε αίτηση μπορεί να ζητηθεί Δελτίο Θεάματος μόνο του αιτούντος ή αυτού και των έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογένειάς του.

Τα Δελτία των συζύγων και των τέκνων μπορούν να παραληφθούν από τον ένα εκ των συζύγων, εφόσον προσκομισθούν τα Βιβλιάρια Υγείας και τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας του άλλου συζύγου και των τέκνων (για όσα υποχρεούνται να έχουν Δ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :

στο ΚΕΠ 0209 (Αρχιδάμου 51, τηλ. 27310-89300) και

στο  ΚΕΠ 0440 ( Λεωνίδου  40,  τηλ. 2731361600 ) .

 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ