Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης


 

Ένα χρόνο αργότερα θα μεταφερθεί τελικά η αρμοδιότητα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων στους δήμους. Αυτό προβλέπει άρθρο του νόμου για τα ΑΕΙ που ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την 1η Αυγούστου. Ποια θα είναι η επιπλέον επιβάρυνση για τους δήμους, με δεδομένους τους μειωμένους ακόμη και κατά 50% ΚΑΠ μέχρι το τέλος του χρόνου;  Το ότι τις όποιες συμβάσεις συνάψουν θα τις πληρώνουν μέσω ΚΑΠ, ενώ σήμερα καλύπτονται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (το οποίο βρίσκεται στη λίστα των υπό κατάργηση Οργανισμών).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 6 του Ν. 4076/2012 (νόμου για τα ΑΕΙ):

«Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2012-2013, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται για ένα έτος η αρμοδιότητα των οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά τρόπο ώστε οι οικείοι Δήμοι να είναι σε θέση από το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής να αναλάβουν την αρμοδιότητα σύναψης των εν λόγω συμβάσεων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΟΥ Ν. 4076/2012

πηγή : aftodioikisi.gr