Παρθεναγωγείο Γυθείου.


Συλλογή Αντικειμένων και Ιστοριών από το Κέντρο Πληροφόρησης & Ερμηνείας του Δήμου Ανατολικής Μάνης (Παλαιό Παρθεναγωγείο Γυθείου)

Συμμετέχω και εγώ!!

 

Το Παλαιό Παρθεναγωγείο, στην καρδιά του Γυθείου, ανεγέρθη το 1896 για να υποδεχτεί τα παιδιά του Γυθείου, να τα μορφώσει και να τα ετοιμάσει για τη ζωή. Tη δεκαετία του ‘90, λίγο πριν περάσει ένας αιώνας, παύει να λειτουργεί ως σχολείο.

Σύντομα τα συνεργεία θα ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασής του κτιρίου. Στο τέλος του 2013 το Παλαιό Παρθεναγωγείο θα ανοίξει ξανά τις θύρες του για να υποδεχτεί κόσμο, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ανατολικής Μάνης, λειτουργώντας ως Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας (ΚΠΕ) ολόκληρης της περιοχής παρέμβασης του Δήμου.  

Το έργο «Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας (ΚΠΕ) του Δήμου Ανατολικής Μάνης» εντάχθηκε στη θεματική προτεραιότητα 57 «Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών» του άξονα 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και χρηματοδοτείται με δημόσια δαπάνη 1.489.050,00€ ευρώ.

Στο εσωτερικό του, παράλληλα με αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου, θα λειτουργήσει μόνιμη έκθεση, η οποία θα οργανωθεί κυρίως γύρω από θέματα που αφορούν στην ανάδειξη και τη μελέτη παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής τοπικών προϊόντων και στη χρήση της μανιάτικης πέτρας σε αυτές. Στόχος της έκθεσης είναι να πληροφορήσει τους επισκέπτες για τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας του Δήμου, να τους προσανατολίσει στο πολιτιστικό - τουριστικό «τοπίο» της Ανατολικής Μάνης και να τους «εισάγει» στον τόπο και τους ανθρώπους διαμορφώνοντας μία πρώτη εντύπωση για την περιοχή.  Η δικτύωση των επισκεπτών με σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ανατολικής Μάνης αναμένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην κατανάλωση του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Για την επίτευξη των στόχων της έκθεσης, ο Δήμος δημιουργεί τη Συλλογή του ΚΠΕ.

Σας καλούμε να συμβάλλετε στην όλη προσπάθεια προσφέροντας αντικείμενα που σχετίζονται με την τοπική προβιομηχανική, βιοτεχνική και αγροτική παράδοση.

Ενδεικτικές κατηγορίες εκθεσιακού υλικού αναφέρονται στη συνέχεια:

Εργαλεία που χρησίμευαν στις αγροτικές εργασίες, στην επεξεργασία πέτρας ή στην παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων.

Φωτογραφικό υλικό, που απεικονίζει παραγωγικές διαδικασίες και παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες.

Ποικίλης μορφής έντυπα (ανακοινώσεις, διαφημιστικά, άρθρα εφημερίδων, εμπορικά συμβόλαια, κ.α.).

Αντικείμενα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κτιρίου του Παλαιού Παρθεναγωγείου ως σχολείο (σχολικές φωτογραφίες, βιβλία, κ.α.)

Λοιπά αντικείμενα που σχετίζονται με την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Εφόσον αποφασίσετε να προσφέρετε ένα αντικείμενο στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, θα πρέπει να επιλέξετε εάν θα το παραχωρήσετε για συγκεκριμένη χρήση ή εάν θα το δωρίσετε. έπειτα θα κληθείτε να έρθετε σε επαφή με τους αρμόδιους υπαλλήλους προκειμένου να παραλάβουν εγγράφως το αντικείμενο σας, να καταγράψουν λεπτομερώς την κατάσταση στην οποία το παραλαμβάνουν, να περιγράψετε επακριβώς πως επιθυμείτε να γίνετε αναφορά στην συμβολή σας στο ΚΠΕ (αναφορά η οποία θα είναι εμφανής μέσα στο ΚΠΕ και σε συνάρτηση με το αντικείμενο που προσφέρατε) καθώς και να υπογράψετε τα σχετικά έγγραφα παραχώρησης ή δωρεάς.

Παράλληλα με τη συλλογή των αντικειμένων, μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε δικές σας ιστορίες, αφηγήσεις και προφορικές μαρτυρίες για ανθρώπους, επαγγέλματα, μνημεία και γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής. Εν ολίγοις, να εξηγήσουμε στους επισκέπτες τους λόγους που καθιστούν την περιοχή μας αξιόλογη και μοναδική. Μέσω της έκθεσης και των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ, ας μοιραστούμε με τον ταξιδιώτη τον ενθουσιασμό και την αγάπη μας για τον τόπο.

Η τοποθέτηση αντικειμένων στο Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας συνεπάγεται την άμεση πληροφόρηση των επισκεπτών για ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, τους ΠΙΘΑΝΟΥΣ προορισμούς, ΜΝΗΜΕΙΑ & αξιοθέατα της ΠΕΡΙΟΧΗΣ και κατά ΣΥΝΈΠΕΙΑ τον προσανατολισμό ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ προς την κατανάλωση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.

ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΚΠΕ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του ΚΠΕ και για εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμβάλλετε στη διαδικασία συλλογής αντικειμένων και ιστοριών, επικοινωνήστε με το Δήμο Ανατολικής Μάνης  (κ. Καραμπάση Λένα - 2733360314 και κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο - 2733360313), εργάσιμες μέρες και ώρες. Η διαδικασία συλλογής αντικειμένων και ιστοριών θα λήξει στα μέσα Οκτωβρίου 2012 και η αξιολόγησή τους ως εκθεσιακό υλικό θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013.

 

Ο Δήμαρχος

Ανδρεάκος Πέτρος