Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Παρασκευή 10/8/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1. «Περί αποδοχής ποσού 1.800.000,00 €, από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη – Επέκταση Υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου Δημοτικής Ενότητας Μολάων Δήμου  Μονεμβασίας  Περιφερικής  Ενότητας Λακωνίας», Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

2. «Περί αποδοχής ποσού 6.044.400,00 €, από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013,  για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών οικισμών  Δήμου Ασωπού», Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

3. «Περί αποδοχής ποσού 550.000,00 €, από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δημοτικής Κοινότητας  Νεάπολης  Δήμου  Μονεμβασίας  Περιφερικής  Ενότητας Λακωνίας», Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

4. «Περί αποδοχής ποσού 550.000,00 €, από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013,  για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας  Μονεμβασίας   Δήμου  Μονεμβασίας  Περιφερικής  Ενότητας Λακωνίας», Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

5. «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

6. «Περί επιβολής Δυνητικού Ανταποδοτικού Τέλους – Εισφοράς, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Συνδέσεων Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Κ. Νεάπολης» Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, (σχετική η αριθ. 187/2012 Απόφαση Ο.Ε.)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Λάχι Δ.Ε. Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

9. «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης κατοικίας στον κ. Περδικόγιαννη Γεώργιο του Θεοδώρου, εκτός ορίων οικισμού «Μαραθιά» της Τ.Κ. Ελίκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί της από 31.07.2012 αιτήσεως του Συλλόγου «Πολιτιστικές Διαδρομές», για την διάθεση δημοτικού χώρου, στην Τ.Κ. Μονεμβασίας, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.