Δήμος Μονεμβασίας - Δημοτικό Συμβούλιο


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας, λόγω των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, με την 230/2012 απόφασή του, αποφάσισε τη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων και των ενοικίων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για τις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Μονεμβασίας και Νεάπολης.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ