Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 1η Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την εγγραφή επιπλέον εσόδων και εξόδων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Συνοδινός Γεώργιος

 

2ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την πληρωμή εργασιών για «Ηλεκτρολογικές επισκευές αντλιοστασίων Δημοτικών Ενοτήτων Θεραπνών – Οινούντος – Καρυών».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Συνοδινός Γεώργιος

 

3ο Περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεως της ΑΓΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ για μείωση μισθωμάτων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Συνοδινός Γεώργιος

 

4ο Περί αποδοχής ένταξης της πράξης « Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού της πόλης της Σπάρτης με την προμήθεια παγκακίων, κάδων απορριμμάτων (καλαθιών), εξοπλισμού παιδικών χαρών» δαπάνης 152.028,00€ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ- αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. -

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βέργαδος Ευστράτιος – Συνοδινός Γεώργιος

 

5ο Περί δημιουργίας μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του οχήματος Α.Μ.Ε.Α. κ. Σταυρόπουλου Σπύρου , έμπροσθεν της οικίας του επί της οδού Ηρακλειδών αριθ. 6, στη Δημοτική Ενότητα Σπάρτης»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βέργαδος Ευστράτιος

 

6ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια χειροκίνητων καροτσιών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βέργαδος Ευστράτιος

 

7ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια ειδών για εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βέργαδος Ευστράτιος

 

8ο Περί χορήγησης και ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς 1ου εξαμήνου 2012 Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Νικήτας