Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - ΥΠΟΔΟΜΕΣ


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 με τίτλο "ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗ - ΠΛΑΤΑΝΑ - ΣΚΟΥΡΑ" συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  7.820.000,00 €

Αντικείμενο της πράξης είναι η μελέτη και η κατασκευή της συνδετήριας οδού της πόλεως Σπάρτης με την παρακαμπτήρια οδό Σπάρτης – Σκούρας – Πυρί.

Ειδικότερα πρόκειται για την σύνδεση της Σπάρτης με την περιοχή ανατολικά του ποταμού Ευρώτα. Η αρχή της σύνδεσης πραγματοποιείται εντός της πόλης της Σπάρτης στο ύψος της Λεωφόρου Λυκούργου, η οποία αποτελεί μία εκ των κεντρικών οδών αυτής. Η συγκεκριμένη παραλλαγή είναι ενταγμένη και στο Γ.Π.Σ. της πόλης της Σπάρτης. Η μελετώμενη οδός έχει ενταχθεί στην κατηγορία ΑΙΙΙ. Η προταθείσα προς εφαρμογή τυπική διατομή σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41/2006 και 14/2007 της ΔΜΕΟ/α του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η β2σ. Το συνολικό μήκος της οδού σύνδεσης εκτιμάται περίπου στο 1,5 χλμ. και βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου σε πεδινό έδαφος. Πιο συγκεκριμένα διατρέχει την πεδινή ζώνη της κοιλάδας του ποταμού Ευρώτα. Το υπό μελέτη οδικό τμήμα περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό τεχνικό έργο, το οποίο είναι η γεφύρωση του ποταμού Ευρώτα συνολικού ανοίγματος 200 μ. περίπου. Για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της παραλλαγής στα τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνεται και μια κάτω διάβαση αγροτικής οδού. Επίσης, στο οδικό έργο εκτός της κύριας χάραξης περιλαμβάνεται και παράπλευρο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 1,50 χλμ. Κατά μήκος της οδού προβλέπονται μια σειρά μικρών εγκάρσιων τεχνικών έργων (οχετών). Ο εκτιμώμενος αριθμός αυτών ανέρχεται σε πέντε διαστάσεων 3,00x3,00, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις όπου η υδραυλική θεώρηση της περιοχής θα αναδείξει την ανάγκη αντικατάστασης τους με οχετούς μεγαλύτερων διαστάσεων, προκειμένου να παροχετευθούν με επάρκεια τα όμβρια. Επίσης προβλέπεται η μελέτη ενός τρισκελούς ισόπεδου κόμβου στην περιοχή σύνδεσης του μελετώμενου οδικού τμήματος με τον οδικό άξονα Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο.