Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 25η Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Συζήτηση επί της επιστολής δημοτών με θέμα «Η υφιστάμενη κατάσταση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων μας (ΧΑΔΑ Αφυσσού παύση λειτουργίας του και αποκατάστασή του) και η Λακωνική Ολοκληρωνλένη Πρόταση Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε. – εταιρεία κοινωνικής – λαϊκής βάσης – με στόχο την ολοκληρωμένη αειφορική και κοινωνικά αποδεκτή  διαχείριση των απορριμμάτων μας»

2ο Περί λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2012 (οριοθέτηση, καθορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολή τελών κ.λ.π.) (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

3ο Περί επιβολής τέλους καθαριότητας Εμποροπανήγυρης  Μυστρά έτους 2011 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

4ο Περί χορήγησης αδειών κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, αδειών συμμετοχής σε εμπόρους κ.λ.π. και επιβολής σχετικού τέλους (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 - τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  (σχετικά με την εμποροπανήγυρη Μυστρά) - (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

6ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού σχολείου Βασαρά», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του (εξ αναβολής)

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

7ο  Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις λειτουργικές ανάγκες  των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

8ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «οδοποιία δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης

9ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «διαμόρφωση χώρου κάτω από το θέατρο Ξηροκαμπίου», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος

10ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «αναπλάσεις δημοσίων χώρων τ.κ. Λογγανίκου και Γεωργιτσίου Δ.Ε. Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

11ο  Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου Λογγανίκου & επισκευή Δημοτικών κτιρίων Βορδόνιας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος

12ο  Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου «επέκταση δικτύου άρδευσης Μυστρά», και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για «αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στη θέση Καμαράκι οικισμού Πολύδροσου τ.κ. Γκοριτσάς

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Γεώργιος Συνοδινός και κ.Γεώργιος Κοκκίνης

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος 2012 για «προβολή – προώθηση των αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών του διευρυμένου Δ.Σπάρτης (συμπεριλαμβανομένου του πρώην Δήμου Θεραπνών)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

15ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός