Περιφέρεια Πελοποννήσου - Υποδομές.


Μεγάλο στοίχημα χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου την αποκατάσταση της βατότητας της παράκαμψης των Βουτιάνων, κατά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012, με παρεμβάσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από ειδική πρόσκληση στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς.

«Είμαι βέβαιος ότι η ανάδοχος εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εχέγγυα προκειμένου να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία όλες τις εργασίες» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί αρνητικό παράδειγμα γιατί ενώ δαπανήθηκαν 35 εκατομμύρια ευρώ, ο δρόμος λειτούργησε μόνο από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι το Φεβρουάριο του 2010. «Εμείς αντί να δαπανήσουμε 22,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το έργο όπως υποδείκνυε το ΥΠΟΜΕΔΙ, υιοθετήσαμε μια τολμηρή και καινοτόμα προσέγγιση αλλά εξίσου ασφαλή με κόστος 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και συντομότερο χρόνο παράδοσης του έργου στους πολίτες» δήλωσε εμφατικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Παρακάτω παρατίθενται τα τεχνικά στοιχεία του έργου:

Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι

σήμερα ημέρα Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012 υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ”, προϋπολογισμού 2.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με την εργοληπτική επιχείρηση “TRITON ACT  Α.Ε.”, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,62% στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 14 – 03 – 2012 και επικυρώθηκε με την αρ. απόφασης 3290/17-07-2012 της Προϊσταμένης αρχής. Το ποσόν της συναπτόμενης σύμβασης είναι 2.296.324,58€ (με Φ.Π.Α.) και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι έξη (6) μήνες δηλαδή έως 19-01-2013.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως είναι γνωστό, το νέο οδικό τμήμα της Εθ.Ο Τρίπολης – Σπάρτης από το κόμβο Βρεσθένων μέχρι το χωριό Κλαδά, μήκους 9 χλμ περίπου, κατασκευάστηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία κατά το Δεκέμβριο του 2009.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το Φεβρουάριο 2010 εκδηλώθηκε βαθειά κατολίσθηση στην περιοχή του έργου, που προκάλεσε εκτεταμένη υποχώρηση και καταστροφή του επιχώματος της νέας οδού στη ΧΘ 4+630, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία στις 12 -02 – 2010, που έκτοτε διεξάγεται από την υφιστάμενη Εθνική Οδό μέσω του οικισμού Βουτιάνων.

Το γεωλογικό φαινόμενο συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν θραύσεις ή επικινδυνότητες σε διάφορες θέσεις, κυρίως υψηλών επιχωμάτων, του κατασκευασμένου νέου οδικού τμήματος.

Με μέριμνα του  Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΥ έγιναν πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες και κοστολογήθηκε η αποκατάσταση των ζημιών και η κατασκευή τεχνικών έργων για την οριστική αντιστήριξη του δρόμου, στο ποσό των 22,5 εκ ευρώ.

Εν όψει του μεγάλου αυτού κόστους, η Περιφέρεια συνέταξε μελέτη πρ/σμού 2,6 εκ ευρώ με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας  του νέου οδικού τμήματος και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης πίστωσης.